Gümrük Kanunu

Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.

Gümrük Kanunu hakkında linkler:

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/32425