Gümrük Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları düzenlemek ve uygulamaya yön verecek hususlara açıklama getirmektir.

Gümrük Yönetmeliği hakkında linkler:

/images/gumruk-yonetmeligi.pdf