Haberler

Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun Değişiklikleri

28.12.2017

Bu Yönetmeliğin amacı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları düzenlemek ve uygulamaya yön verecek hususlara açıklama getirmektir.