Kaçakçılık Kanunu

Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirlemektir. 

Kaçakçılık Kanunu hakkında linkler:

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/30058